Πρόγραμμα Σταθμού

 

 

 

Δευτέρα  Τρίτη   Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή  Σάββατο  Κυριακή 

10:00 

14:00 

Radio Loukia Radio Loukia Radio Loukia Radio Loukia Radio Loukia Radio Loukia Radio Loukia

14:00

20:00

Radio Loukia Radio Loukia Radio Loukia Radio Loukia Radio Loukia Radio Loukia Radio Loukia

21:00

23:00

Dj Λουκία

Dj Σταμάτης

Dj Στάθης

Dj Λουκία

Dj Σταμάτης

Dj Στάθης

Dj Λουκία

Dj Σταμάτης

Dj Λουκία

Dj Σταμάτης

Dj Στάθης

23:00

01:00

Dj Σταύρος

Dj Σταύρος

Dj Σταύρος

Dj Σταύρος

Dj Σταύρος

Dj Άγγελος

Dj Στάθης

Dj Άγγελος

01:00

05:00

Dj Άγγελος Dj Άγγελος Dj Άγγελος Dj Άγγελος Dj Στάθης Dj Σταύρος Dj Άγγελος